Doğada İnovasyon: Yaratıcı Problem Çözme Yöntemleri

Doğada İnovasyon: Yaratıcı Problem Çözme Yöntemleri

Doğa belirli promlemlerin çözümünde belirli yöntemler kullanıyorsa, biz de hem iş, hem de günlük hayatımızda benzer problemleri bu yöntemle çözebiliriz. İnovasyon (Yenilikçilik) en basit tanımıyla "katma değer oluşturan yaratıcılık" olarak adlandırılır. Yaratıcı faaliyet ancak bir getiri (kar) veya fayda sağlıyorsa, bir inovasyon haline gelmiş sayılır. Hayvanlar ve bitkiler dünyasında inovasyonu nasıl gerçekleştirebileceğimizin ipuçları yatıyor. Onların milyonlarca yıl boyunca geliştirdikleri çözüm yöntemlerinin kendi içinde bir sistematiği ve ortak bir matematiksel formülü vardır. Bunların günlük hayatımızda ve iş çözümlerimizde kullanılması mümkündür.