Değişimi Yönetmek ve Liderlik Etmek

Değişimi Yönetmek ve Liderlik Etmek

Önümüzdeki yıllarda firmalarımızın karşılaşacağı en önemli 3 problemden birisi ekiplerin motivasyon kaybının önlenmesi, bölümlerde inisiyatif kullanımının arttırılması, firmalarda ve çevrelerinde yer alan fırsatların değerlendirilmesi ve ekiplerin değişime adaptasyonu olacaktır. Kitap giderek dinamikleşen ve karmaşıklaşan iş süreçlerinin bulunduğu, Y-jenerasyonunun iş dünyasına yaklaşımının X-jenerasyonu ve önceki kuşaklardan farklı olduğu, aidiyet duygusunun azaldığı ortamlarda firmaların ellerindeki fırsatları daha etkin değerlendirmesini, çalışan potansiyellerinin iş verimine dönüştürülmesini amaçlamaktadır.