Takım Çalışması

Programın amacı, günümüzün değişen iş dünyası ve sektör dinamiklerini yaşayan, farklı kökenden ve iş kültüründen gelen çalışanlarımızın ortak çalışma bilincine sahip olmalarını sağlamak, karşılaşılacak problem ve olası kriz anlarında etkin bir takım çalışmasını gerçekleştirebilmeleri, sundukları hizmetin kalitesini arttırabilmeleri ve sonuçta da kârlılığı arttırabilmeleri için gerekli bilgi ve yetkinlikleri katılımcılara kazandırabilmektir.

• Takım Nedir? Takım Çalışması Ne Demektir?

• Takım Çalışması Niçin Yaşamsaldır?

• Takım ve Grup Arasındaki Farklar

• Takım Oluşturmada Gerekli Faktörler

• Başarılı Takımların Özellikleri

• Takımların Oluşma Süreci  

• Takımlarda Çatışma Yönetimi

• Bir Takım Olarak Karar Verme Teknikleri

• Takımlarda Liderlik ve Rol Paylaşımı

• Takım Oluşturmada Strateji Belirleme ve Önemi

• Farklı Nesillerle Takım Çalışması

• Takımda Kaynakları Etkin Kullanma

• Sonuç ve Özet

NOT: Detaylı eğitim ve takım çalışması egzersiz içerikleri için lütfen bize ulaşın Tel: 0212-272 13 46 veya info@abcdanismanlik.com


Kimler Katılmalı : İlgili tüm çalışanlar

Kişi Sayısı : Maksimum 20

Süre : 1.0, 1.5 veya 2.0 Gün

Yontem ve Materyaller : Eğitim; anlatım, tartışma, rol oynama, vaka çalışmaları, sınıf içi (indoor) eğitsel egzersiz ve uygulama yöntemleri birlikte kullanılarak uygulanacaktır. Katılımcılara seminer notları dağıtılacak